OPHTUS PHANTOM AMBER

2.534.000

👉🏻ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ ການຜະລິດຈາກໂຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນ Asia ເລນກອງແສງ ophtus ຊ່ວຍລົດອັນຕະລາຍຂອງແສງສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍທຸກປະເພດ
📌 ປ້ອງກັນຮອຍຂີດຂ່ວນຂອງເລນ
📌 ກອງແສງສີຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາ
📌 ປ້ອງກັນແສງUV
📌 ໄດ້ຮັບຄວາມຍອດນິຍົມໃນຕອນນີ້

Out of stock